Nieuwjaar met nieuwe concepten of plannen? Het start altijd met een idee!

Van idee tot concept

Ideeën genoeg, sterker nog ik loop altijd over van creativiteit en ideeën. Het is juist de kunst om dit te vertalen naar concepten en plannen. Waarbij uiteraard niet alleen met een ‘roze bril’ wordt gekeken omdat er zoveel liefde is voor dat ene idee. Terugkijken naar sterktes en zwaktes, actualiteiten inventariseren en kritisch kijken naar kansen en bedreigingen en van daaruit een gedegen concept en plan uitwerken.

Uiteraard is dat makkelijker wanneer je dit doet voor een idee van iemand anders. Immers met een idee van jezelf ben je toch genegen om door die ‘roze bril’ te kijken en anderzijds heb je vaak ‘oogkleppen’ op voor externe factoren. Het is niet eenvoudig om uit te zoomen en met een kritische blik en helikopterview het geheel te bekijken. Daar heb je soms andere mensen voor nodig.

concept idee plan

Heldere kijk

Iets wat ik iedereen toch mee wil geven op dit moment. Juist op dit moment, de maand waarin de feestdagen voor de deur staan en men bezig is met terugkijken op het afgelopen jaar en plannen maken voor de toekomst. Een periode waarin alles er rooskleurig uitziet, het weer beter gaat met de economie en men weer bezig kan en durft te zijn met ideeën en plannen. Juist op dat moment wordt de ‘roze bril’ nog meer roze en worden de ‘oogkleppen’ groter. Stop zeker niet met dromen, maar start met het maken van plannen en zorg voor een goed doordacht concept. Werk het idee uit en vertaal het naar een gedegen plan. En bij twijfel, zorg dat iemand even de ‘roze bril’ afzet en de ‘oogkleppen’ wegneemt, zodat ook jouw idee een geweldig plan en concept wordt.

Nieuwe kansen

Zodat je tijdens de feestdagen heerlijk kunt mijmeren en dromen en dat het nieuwe jaar 2017 ook voor jou kansen biedt en een geweldig jaar wordt!